2023 Avrupa Birliği Başkanlığı Genç Çevirmenler Yarışması Seçme Sınavı

“Genç Çevirmenler Yarışması”nın on ikincisinin 25 Kasım 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Yarışmaya yalnızca 4. sınıf İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencileri katılabilir. Yarışmaya okulumuzu temsilen 3 son sınıf öğrencisi katılacaktır. Yarışmaya katılmayı düşünen öğrenciler arasından üç öğrenciyi seçebilmek adına 19 Ekim Perşembe günü saat 13.30’da Y431 no’lu ofiste aday öğrencilere bir paragraflık bir AB metni çevirisi yaptırılacaktır. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin belirtilen tarihte Y431 nolu ofiste olması gerekmektedir.