STAJ I ve II Derslerine Yönelik Önemli Hatırlatma

Staj I-II dersini alan öğrencilerin dikkatine:

Öğrencilerin yapmış oldukları stajların Yaşar Üniversitesi tarafından kabul edilmesi için staj dosyalarını kayıt döneminde staj sorumlusuna teslim etmeleri ve staja başlamadan önce yapmış oldukları beyan doğrultusunda UFND İş Sağlığı ve Güvenliği 1 ve 2 derslerini almaları gerekmektedir. Bu derslerin alınması ve geçilmesi zorunlu olup, ilgili dersi geçememesi halinde öğrencinin stajı geçersiz sayılmaktadır.